میثم پیرستانی

تجربیات شخصی در حوزه برندینگ پزشکی

برند پزشکی هم در گفتار و هم در رفتار باید بازتابی باشد از آنچه صاحب برند(پزشک) دوست دارد بیماران در همان لحظه های آغازین تشخیص دهند. "...

ادامه مطلب

منافع و مزایا ایجاد برندینگ پزشکی

خلق یک برند پزشکی چه نفعی دارد؟

زیبایی برند پزشکی شخص محور، در منحصر به فرد بودن آن است. شاید برند پزشکی شما در بعضی از جنبه ها با سایرین مشابهت هایی داشته باشد، اما ت...

ادامه مطلب

بر برند شخصی و برندینگ پزشکی

پیش درآمدی بر برند شخصی و برندینگ پزشکی

درباره برند و برندینگ پزشکی و اهمیت آن در دستیابی به موفقیت های چشمگیر در سطح جامعه طی سال های اخیر بسیار سخن گفته شده است. برند پزشکی...

ادامه مطلب

برندینگ پزشکی

برندینگ پزشکی یک الزام ، یک واقعیت

سعدی بر این عقیده بود که : نام نیکو گر بماند ز آدمی   --  به کزو ماند سرای زرنگار اما شواهید عینی در عصر و زمانه امروز نشان از آن دار...

ادامه مطلب

ضعف مهم ایران در گردشگری سلامت

مصاحبه میثم پیرستانی با خبرگذاری تسنیم در مورد توریسم سلامت ضعف مهم ایران در گردشگری سلامت / هر سه نفر یک نفر مشکل سلامتی خود را در ای...

ادامه مطلب

اهمیت برندینگ پزشکی در بازاریابی پزشکی

اهمیت برندینگ پزشکی در بازاریابی پزشکی

برندینگ پزشکی در بازاریابی پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. ایجاد یک برند موفق در صنعت پزشکی یک فرآیند پیچیده است که شامل همه چیز از ...

ادامه مطلب

کاربرد اینستاگرام برای پزشکان-بازاریابی پزشکی

امروزه شغل پزشکان به گونه ای است که داشتن یک تصویر حرفه ای و درخورشان و پیگیری روش های علمی و عملی مناسب را در موقعیت های اجتماعی متفاو...

ادامه مطلب

ویدئو در برندینگ پزشکی

تاثیر ویدئو مارکتینگ در برندینگ پزشکی

د‌ر باب تاثیر ویدئو مارکتینگ در برندینگ پزشکی می توان گفت ،امروزه با توجه به آمار های ارائه شده از طرف شرکت های بزرگی چون facebook و yo...

ادامه مطلب