مقالات

پیش درآمدی بر برند شخصی و برندینگ پزشکی

بر برند شخصی و برندینگ پزشکی

درباره برند و برندینگ پزشکی و اهمیت آن در دستیابی به موفقیت های چشمگیر در سطح جامعه طی سال های اخیر بسیار سخن گفته شده است.

برند پزشکی بازتاب روابط میان پزشک و بیماران می باشد . از دیدگاه اقتصادی نیز برند پزشکی یکی از ارزشمندترین دارایی های نامشهود برای هر پزشک به شما می رود.

امروزه برندسازی در حوزه پزشکی به راهکاری قدرتمند به منظور توضیح خدمات پزشکی تبدیل شده است.

بسیاری از پزشکان موفق در جهان خود را در قالب یک برند شخصی تعریف می کنند و نقش های خود را با استفاده از اصول و راهکارهای دانش برندینگ و ارزش های نامشهودی که برند قادر به ایجاد آن می باشد مورد تغییر قرار می دهند.

برند پزشکی تنها یک راهکار ساده برای خود ابرازی نیست. برند پزشکی نشان دهنده یک انرژی واقعی و بالقوه قدرتمند به منظور شناخت و مدیریت استعدادهای فردی و سازمانی است.

بزرگترین چالش یک برند پزشکی،ایجاد یک هویت روشن و مستقل در ذهن بیماران و به طور کلی افراد جامعه و برجسته سازی کامل آن نسبت به خدمات دیگر پزشکان در سایه ایجاد یک مزیت رقابتی و دارایی استراتژیک ارزشمند است.

ارتباط حسی با بیمار و برندینگ پزشکی:

اهداف طرح ریزی شده برای برندهای تجاری به لحاظ جایگاه سازی ، رشد پایدار و سودآوری عینا در سطح خود و به طور خاص در مفهوم برندینگ پزشکی نیز قابل بکارگیری می باشند.

هدف، ایجاد و تقویت ادراکات و تداعیات مثبت در ذهن بیماران است.

برندینگ پزشکی یک خیابان دو طرفه است . برند پزشکی قدرتمند باید به یکایک افرادی که با آن ارتباط برقرار می کنند ، نتایج احساسی قابل تصور انتقال دهد.

بیماران باید هنگام مواجه شدن با برند شخصی شما از آن لذت و رضایت خاطر دریافت کنند . احساس ایمنی بیشتر ، حمایت بیشتر ، تمرکز بیشتر ، دانش بیشتر ، ظرفیت بیشتر و اقتدار بیشتر.
پیوندهای حسی و عاطفی ،صرف نظر از انواع احساساتی که در سایه نتیجه روابط تجربه شده در فرد ایجاد
می کند، در تقویت برند پزشکی نیز نقش حیاتی ایفا می کند.

خلق یک برند پزشکی موفق نیازمند یک تمایز رقابتی در ارائه خدماتی است که دیگر پزشکان فاقد برند نیز آنرا ارائه می دهند .

ساختار هویت برند پزشکی:

هویت برند پزشکی، شامل یک هویت مرکزی و یک هویت بسط یافته است ، در نظر داشته باشید که هویت مرکزی یا جوهری باید به رغم تمام تغییرات محیطی یا عملیاتی ایجاد شده همچنان ثابت بماند، هویت بسط یافته، شامل عناصری است که بر مبنای همگرا بودن گروه بندی می شوند. این گروه بندی ها، به برندپزشکی بافت و یکپارچگی می بخشد.

غنی سازی هویت فردی یک سفر است، سفری از جایی به جای دیگر.”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *