ضعف مهم ایران در گردشگری سلامت

مصاحبه میثم پیرستانی با خبرگذاری تسنیم در مورد توریسم سلامت ضعف مهم ایران در گردشگری سلامت / هر سه نفر یک نفر مشکل سلامتی خود را در ای...

ادامه مطلب